MeterTech logotype
English flag Swedish flag
Hem Tillbehör PST400C PST400T TB400 MeterTech

TB400

Ett kalibreringsbad med utomordentlig temperaturkontroll.
Reglering och kontroll sker med hjälp av ett Windows-baserat program.
Mätning av upp till 20 temperaturgivare åt gången.
Temperaturbadet är optimerat för noggrann och snabb testning av temperaturgivare i produktionskvantiteter.
Badets temperaturområde 10-150°C medger kontroll och parning av givare enligt EN1434 i temperaturområdet 0 - 180°C.
Givarmätningarna kan utföras med hjälp av vår teststation PST400T, som används av flera ackrediterade testlaboratorier.

Den valda konstruktionen ger en stabil temperatur i hela badet och ger ett minimum av temperaturskillnader mellan olika givarpositioner.
Högeffektsuppvärmning tillsammans med reglerelektronikens förmåga att styra effekten i små steg, kan åstadkomma såväl en snabb, önskad temperaturförändring som en stabil reglering då önskad temperatur är uppnådd.

TB400

TB400 Calibration bath

TB400 Program

TB400 Controller Program

Tekniska data

Temperaturområde Temperaturstabilitet Temperaturgradienter mellan testhål Elektrisk anslutning
Horizontal line
Address information
Contact information
Identity information
VAT information